Cục QLTT tỉnh Bình Phước: Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường gồm 08 Chi bộ trực thuộc và 46 đảng viên, với tính đặc thù là lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn...

Cục QLTT tỉnh Bình Phước: Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ngày 19/01/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước (QLTT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có đầy đủ 47 công...

Cục QLTT tỉnh Bình Phước: Trân trọng Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số...

Cục QLTT Bình Phước: Tổ chức tiêu hủy 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-QLTTBP ngày 09/01/2024 của Cục QLTT tỉnh Bình Phước về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.

Đội QLTT số 6: Kiểm tra, xử lý điểm kinh doanh thuốc lá điện tử từ thông tin qua mạng xã hội Facebook

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22/3/2021 của Tổng cục QLTT về Phê duyệt kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

  • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

  • 0945 131 911