Đội QLTT số 2: Chi bộ 2 hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

Ngày 31.3.2024 Chi bộ 2 tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3 năm 2024. Ngoài các nội dung triển khai, Đ/c Nguyễn Bình Duy – Bí thư Chi bộ 2 nhận xét Chi bộ đến nay đã thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Đảng ủy Cục QLTT phát động, trong những năm qua, Chi bộ 2 đã triển khai hiệu quả cuộc vận động.

Kết quả của cuộc vận động đã trợ giúp trực tiếp, kịp thời cho các đối tượng đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần thúc đẩy phong trào “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện” trên địa bàn. Trên cơ sở tiêu chí “địa chỉ nhân đạo”, Chi bộ đã liên hệ với chính quyền địa phương tiến hành lập danh sách các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được trợ giúp đỡ như: hộ nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn, người đơn thân, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật… Từ năm 2020, Chi bộ 2 chọn 01 địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do Đội phụ trách để hỗ trợ nhân đạo. Hàng tháng chi bộ sẽ hỗ trợ mỗi địa chỉ khó khăn 10kg gạo trị giá 160.000đ.

Năm 2023 và 2024, Chi bộ đã nhân rộng, phát triển phong trào trên bằng hình thức hỗ trợ 03 “địa chỉ nhân đạo”. Trong đó tập thể Chi bộ 2 hỗ trợ 02 địa chỉ nhân đạo, và riêng cá nhân đồng chí Trần Thị Ngọc Quyên là đảng viên của Chi bộ 2 hỗ trợ 01 địa chỉ nhân đạo.

Ngày 31.3.2024 Chi bộ 2 tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3 năm 2024

Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng Cuộc vận động, thời gian tới, Chi bộ 2 hướng đến các hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa phương nhằm nhân rộng phong trào hỗ trợ các “địa chỉ nhân đạo”, động viên các cá nhân và hộ gia đình được trợ giúp vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Hàng tháng Chi bộ 2 sẽ hỗ trợ mỗi địa chỉ khó khăn 10kg gạo trị giá 160.000đ.

Chi bộ 2 đã nhân rộng, phát triển phong trào bằng hình thức hỗ trợ 03 “địa chỉ nhân đạo”. 

Đội QLTT số 2
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước