Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Cục Quản lý thị trường

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-CQLTT ngày 28/02/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước. Nay Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính với các nội dung sau:

1. Đơn vị có tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Địa chỉ: Đ. Hùng Vương, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước

Điện thoại: 0916.16.16.39

2. Thông tin về tài sản đấu giá

Tài sản đấu giá: Đường cát trắng, ký hiệu S40, do Thái Lan sản xuất, số lượng 4.150 kg

Tài sản đấu giá: Đường cát trắng, ký hiệu S27, do Thái Lan sản xuất, số lượng 4.350 kg

Giá khởi điểm: 140.250.000đ (Một trăm bốn mươi triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng)

 

Chi tiết Thông báo

/documents/52343/38268491/08.THONG+BAO+LUA+CHON+DON+VI+THUC+HIEN+DAU+GIA+TS_0001.pdf/2efb9f52-b357-4fb0-afd8-90fab4b7d423

Trần Công Đồng-Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước