THÔNG BÁO: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường Bình Phước ban hành Thông báo số 24/TB-QLTTBP ngày 04/8/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính

Đơn vị có tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.985

Tài sản đấu giá: Gỗ bằng lăng, số lượng 8,860 m3

Giá khởi điểm: 60.963.000đ (Sáu mươi triệu, chín trăm, sáu mươi ba nghìn đồng)

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá năm 2016 và Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

Chi tiết thông báo tại đây

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước