Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu của Cục Quản lý thị trường

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-CQLTT ngày 08/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước. Nay Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính với các nội dung sau:

1. Đơn vị có tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Địa chỉ: Đ. Hùng Vương, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước

Điện thoại: 0916.16.16.39

2. Thông tin về tài sản đấu giá

Tài sản đấu giá: Đường cát trắng, ký hiệu S49, do Thái Lan sản xuất, số lượng 2.250 kg

Giá khởi điểm: 36.000.000đ (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

Chi tiết thông báo tại đây

Phòng Tổ chức - Hành chính