THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Cục QLTT Bình Phước

Thông báo về việc lựa chọn đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính. Nội dung cụ thể như sau: