THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cục QLTT Bình Phước

 Thông báo về việc lựa chọn đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Nội dung cụ thể như sau: