Lịch tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Theo Quy chế tiếp công dân và nội quy tiếp công dân đã ban hành, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước tổ chức tiếp công dân theo lịch cụ thể như sau:

Quyền Cục trưởng sẽ tiếp công dân vào Thứ 3 (tuần thứ hai và tuần thứ tư hằng tháng). Nếu trùng thời gian đi công tác, lịch tiếp công dân sẽ được bố trí vào thời gian thích hợp.

Trường hợp đột xuất, Quyền Cục trưởng sẽ bố trí tiếp công dân ngoài lịch định kỳ.

Phòng Thanh tra - Pháp chế sẽ chủ trì tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Thời gian: Từ 7h30 - 11h00 và 13h30 - 17h00.

Địa điểm: Tại Phòng tiếp dân - Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước, đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Phòng Thanh Tra - Pháp chế