Cục Quản lý thị trường tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19

Nghị quyết của Tỉnh ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường yêu cầu các Chi bộ khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động của Chi bộ bằng các hình thức phù hợp: thông qua hệ thống quản lý văn bản, trang mạng xã hội, Zalo…và chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai.

Báo cáo kết quả triển khai, quán triệt học tập về Đảng ủy Cục trước ngày 22/8/2021./.

 

Lê Thanh Toán
Nguồn tin từ Đảng ủy Cục