Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước tổ chức trồng một ngàn cây xanh tại thành phố Đồng Xoài

Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957-03/7/2022), Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước tổ chức trồng một ngàn cây xanh tại thành phố Đồng Xoài

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” và chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 65 năm ngày truyền thống của lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957-03/7/2022), ngày 23/3/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước tổ chức trồng một ngàn cây xanh (gõ đỏ, cẩm lai) tại Công viên Vườn hoa Suối Cam thành phố Đồng Xoài.