Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị công chức, người lao động và tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị công chức, người lao động và tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Sao Sáng - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; các Cục Phó Cục Quản lý thị trường; Lãnh đạo các phòng, Đội Quản lý thị trường và công chức, người lao động của Cục.