Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội Đảng bộ, lần thứ II - Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 22/9/2020, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Bình Phước đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II - Nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm báo cáo kết quả xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2019 - 2020, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.

      Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc của toàn lực lượng. Ngày 22/9/2020, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Bình Phước đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Bình Phước lần thứ II - nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Phúc Bảy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, thay mặt Đảng ủy khối đồng chí Nguyễn Phúc Bảy có sự đánh giá, định hướng, chỉ đạo quán triệt đối với Đại hội và các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng trong thời gian tới.

      Trước đó vào ngày 19/3/2020, Đảng bộ Cục QLTT đã tổ chức Đại hội với một số: Báo cáo chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2019 - 2020 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối. Do chưa bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Cục nên chưa tiến hành Bầu ban chấp hành.

      Sau khi Cục QLTT Bình Phước kiện toàn chức danh Cục trưởng, Đảng bộ Cục QLTT Bình Phước đã tiến hành tổ chức Đại hội với nội dung còn lại là bầu BCH Đảng bộ, bầu chức danh Bí thư. Kết quả Đại hội ngày 22/9/2020 đã bầu ra 07 đồng chí trong BCH và đồng chí Vũ Sao Sáng - Cục trưởng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cục QLTT Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Như vậy, Đại hội Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Bình Phước lần thứ II - nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong toàn đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, dân chủ, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đấy mạnh phong trào thi đua yêu nước quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại hội tin rằng tập thể Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Bình Phước sẽ phát huy trí tuệ, năng lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra./.

       Một số hình ảnh tại Đại hội 

 Đ/c Nguyễn Phúc Bảy - PBT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Bình Phước.

Đ/c Vũ Sao Sáng, Bí thư đảng ủy - Cục trưởng

Các đồng chí trúng cử BCH Đảng bộ Cục QLTT nhiệm kỳ 2020-2025

Tiến Cường - Cục QLTT Bình Phước

Bình luận