Cục QLTT tỉnh Bình Phước: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn nghiệp vụ năm 2023

Sáng ngày 31/3/2023, Cục QLTT tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể công chức QLTT

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã trình bày và truyền tải đầy đủ các văn bản pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung có liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường.

Báo cáo viên đã hướng dẫn cụ thể một số nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, kỹ năng lập biên bản, ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường, đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả, đúng quy định pháp luật trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong toàn lực lượng. Đồng thời cũng trao đổi thảo luận giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật; nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng QLTT.

Ông Phan Tiến Cường, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp Chế phổ biến một số nội dung tại Hội nghị:

Qua một ngày làm việc, Hội nghị đem lại nhiều kiến thức bổ ích, kịp thời cung cấp thêm kiến thức và kinh nghiệm cho công chức trong thực thi công vụ. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

Văn Giang Phòng Thanh tra - Pháp chế