Cục QLTT tỉnh Bình Phước: Ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

Ngày 12/4/2024, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Phước vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định số 52/QĐ-QLTTBP.

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thông qua hoạt động kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do dùng thực phẩm không an toàn

Thông qua đợt kiểm tra phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm

File Kế hoạch đính kèm

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước