Cục QLTT Bình Phước: Tham gia Hoạt động nhân đạo – Hiến máu tình nguyện năm 2023

Tham gia Hoạt động nhân đạo - Hiến máu tình nguyện là hành động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Bình Phước Nói lời hay – Làm việc tốt”.

Sáng ngày 11/10/2023  Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phối hợp với Chi đoàn và Ban chấp hành Công đoàn Cục triển khai, tuyên truyền, vận động được 11 cán bộ, công chức và người lao động đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Sau đây là một số hình ảnh của Lực lượng QLTT tỉnh Bình Phước trong quá trình tham gia hoạt động ý nghĩa này:

 

Trong thời gian tới cán bộ, công chức và người lao động của lực lượng QLTT Bình Phước sẽ tiếp tục tích cực tham gia những hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân đạo.

Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước