Cục QLTT Bình Phước: Ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023; dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Nhằm góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Cục QLTT Bình Phước đưa 66 tổ chức, hộ kinh doanh vào Kế hoạch cao điểm dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-TCQLTT ngày 08/11/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023; dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ngày 14/11/2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023; dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (Kèm theo Quyết định số 119/QĐ-QLTTBP)./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước