Chi bộ 6 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường về việc chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 03-KH/CB ngày 20/4/2022 của Chi bộ 6 về việc tổ chức đại hội Chi bộ 6 nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 20/7/2022 Chi bộ 6 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ 6.