Bình Phước: Tổ chức thực hiện cho thương nhân đầu mối, phân phối ký cam kết đảm bảo cung ứng xăng dầu

Thực hiện kịp thời, nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công điện số 7196/CĐ-BCT về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại Công văn số 2105/TCQLTT-CNV về việc thực hiện ngay việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Ngày 15/11/2022, tại trụ sở của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị ký cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu.

Tại Hội nghị, các thương nhân phân phối, thương nhân đầu mối có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối, kinh doanh của từng đơn vị. Đồng thời cũng đã cam kết không kinh doanh xăng dầu nhập lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không đầu cơ, găm hàng nhằm thu lợi bất chính.

600

Để tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, sau thời điểm ký cam kết Cục Quản lý tị trường tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục tập trung giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh hằng ngày của từng đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, kiên quyết kiểm tra, xử lý mọi hành vi vi phạm và kiến nghị thu hồi giấy phép nếu phát hiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh tại Hội nghị ký cam kết:

Tiến Cường