Bình Phước: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu tín nhiệm, kết hợp sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 02/06/2023, Ban chấp hành Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu tín nhiệm

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Phát – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Vũ Sao Sáng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Phước; cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ. Đảng ủy Cục có 08 chi bộ với tổng số 57 Đảng viên.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan-Phó Bí thư Đảng ủy Cục QLTT phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan-Phó Bí thư Đảng ủy Cục QLTT

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đã được nghe dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, là những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục QLTT trong điều kiện hết sức khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn đúng đắn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Tổng Cục QLTT. Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng phấn đấu, tinh thần tập trung quyết liệt, Đảng ủy Cục đã chủ động chỉ đạo lựa chọn các hình thức phù hợp với tình hình thực tế, đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt tổ chức học tập, tuyên truyền, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để truyền đạt, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật. Đồng thời động viên công chức, người lao động phát huy nội lực, đoàn kết nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hệ thống chính trị, xây dựng các tổ chức trong sạch vững mạnh, cũng như công tác kiểm tra, kiểm soát góp phần bình ổn thị trường tạo niền tin cho người tiêu dùng.

Các đại biểu tham dự dự Hội nghị

Đại biểu dự Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục thẳng thắn nhìn nhận về những hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua và nguyên nhân dẫn đến hạn chế cũng như nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu đạt hiệu quả chưa cao so với Nghị quyết đại hội đã đề ra. Việc bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến chủ yếu còn lồng ghép tại các cuộc họp. Chưa xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2019 của Bộ Chính trị. Ủy Ban kiểm tra chưa chủ động đưa nội dung giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên vào chương trình kiểm tra giám sát để triển khai thực hiện và một số nhiệm vụ khác...

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, ý kiến phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Phát - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu ý kiến và chỉ đạo: Đồng chí đánh giá rất cao sự với sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng phấn đấu, tinh thần tập trung quyết liệt của toàn thể đảng viên Đảng ủy Cục QLTT trong thời gian vừa qua. Tại hội nghị các tham luận, các ý kiến đóng góp đã mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát và trong công tác phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa sát với tình hình thực tế. Đồng chí tiếp tục, chỉ đạo và quán triệt Đảng ủy Cục tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; Một số hạn chế, yếu kém cần nghiêm túc chỉ rõ và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2019 của Bộ Chính trị và Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đ/c Nguyễn Tiến Phát - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp

Đ/c  Nguyễn Tiến Phát - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp

Đồng chí Vũ Sao Sáng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tiếp thu ý kiến và kết luận bế mạc Hội nghị: Đồng chí ghi nhận và đề nghị Đảng ủy Cục tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ, tận dụng cơ hội và những yếu tố thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức, đảng viên, công chức, người lao động Cục QLTT đoàn kết, nhất trí quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đ/c Vũ Sao Sáng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT kết luận tại Hội nghị

Đ/c Vũ Sao Sáng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT kết luận tại Hội nghị

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra trong thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ, Hội nghị kêu gọi toàn thể đảng viên và đội ngũ công chức, người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Văn Giang (Phòng Thanh tra-Pháp chế)
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước