Bình Phước: Đoàn công tác Cục Nghiệp vụ kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Kế hoạch 888 tại địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày 16/11/2022, Đoàn công tác của Cục Nghiệp vụ QLTT do đồng chí Thân Đức Công - Cục trưởng Cục Nghiệp vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Quản lý thị trường Bình Phước để kiểm tra đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22/3/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc thực hiện Kế hoạch đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Kế hoạch 888) tại địa bàn tỉnh Bình Phước.

Căn cứ chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại Kế hoạch 888, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-CQLTT ngày 09/4/2021 về việc ban hành Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Quyết định 143), trong đó đã nêu rõ:  

1. Các Đội Quản lý thị trường trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, ký cam kết; giám sát, khảo sát, thu thập, xác minh, đánh giá tình hình diễn biến vi phạm; đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm, tái phạm. Phối hợp với các doanh nghiệp, đại diện chủ thể quyền cung cấp đường dây nóng, đầu mối liên hệ để hỗ trợ các cơ sở kinh doanh phân biệt hàng thật - hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Tổ chức ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không tái phạm đối với các cơ sở kinh doanh.

3. Tổ chức khảo sát, đánh giá, rà soát, sàng lọc các chủng loại mặt hàng, nhãn hiệu bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn. Tổ chức thu thập, xác minh, điều tra cơ bản kết hợp với việc khảo sát, đánh giá các yếu tố đặc thù tại địa bàn quản lý như yếu tố bất cập về nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật để xây dựng phương án kiểm tra, xử lý vi phạm phù hợp, hiệu quả. Hoạt động kiểm tra cần bảo đảm công tác bảo mật thông tin, triển khai thực hiện đồng loạt, xử lý triệt để vi phạm.

4. Phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng chức năng liên quan triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm vi phạm nghiêm trọng. Chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự theo quy định của pháp luật.

Từ khi triển khai Quyết định 143, lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn pháp luật kết hợp với việc ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 14.505 tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc diện ký cam kết theo quy định Kế hoạch 888. Từ năm 2021 đến ngày 10/11/2022, đã tổ chức ký cam kết đối với 12.650 cơ sở/14.505 cơ sở (đạt 87% của tổng chỉ tiêu cam kết năm 2021 và năm 2022); số còn lại 1.855 (13%) tổ chức, cá nhân kinh doanh chưa ký cam kết, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước sẽ hoàn thành trong tháng 12/2022. Ngoài ra các Đội Quản lý thị trường cũng đã tiến hành  ký Quy chế phối hợp với 84 UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài công tác tuyên truyền, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước cũng đã tăng cường công tác kiểm tra và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể: đã tiến hành kiểm tra: 202 vụ, xử lý: 90 vụ, phạt tiền: 790.532.600 đồng, tịch thu và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá: 478.126.000 đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thân Đức Công - Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Kế hoạch 888, việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch này sẽ xử lý ngăn chặn triệt để tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, Trưởng đoàn công tác cũng đã ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và kết quả đã được của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 888 của Tỗng Cục.

Để tiếp tục thực hiện Kế hoạch 888 của Tổng Cục và Quyết định 143, thời gian tiếp theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước sẽ: Tiếp tục bám sát địa bàn, căn cứ vào tình hình thực tế tổ chức kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, ký cam kết theo đúng các đối tượng, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Quyết định 143 của các Đội QLTT, trong đó tập trung trong tháng 12/2022 hoàn thành chỉ tiêu năm 2022.

Tiến Cường