ĐƯỜNG DÂY NÓNG: Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thời gian gần đây hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước có xảy ra tình trạng một số đơn vị kinh doanh xăng dầu không bán hàng, ngừng bán hàng với lý do hết xăng, dầu; nguyên nhân xuất phát do nguồn cung xăng dầu trong nước sụt giảm và giá dầu thế giới đang diễn biến tăng cao. Nhằm tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về việc các đơn vị kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, tạo khan hiếm hàng; giảm thời gian bán hàng, không bán hàng, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận,…để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cục QLTT tỉnh Bình Phước thông báo đường dây nóng của Lãnh đạo Cục, Phòng và các Đội QLTT thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Phước để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị từ người dân (người tiêu dùng) như sau:

I. Lãnh đạo Cục 

1. Ông: Vũ Sao Sáng;                                Cục trưởng           SĐT: 0988200568        

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan;                 Phó Cục trưởng    SĐT: 0916161639        

3. Ông: Nguyễn Thanh Hải;                       Phó Cục trưởng    SĐT: 0918530666        

II. Phòng Nghiệp vụ  - Tổng hợp

Ông Nguyễn Bình Duy;                              Phó Trưởng phòng  SĐT: 0919767777

III. Phòng Thanh tra – Pháp chế

Ông Phan Tiến Cường;                             Trưởng phòng       SĐT: 0989850750

IV. Đội QLTT số 1 (Quản lý địa bàn TP. Đồng xoài, huyện Đồng Phú)        

Ông: Nguyễn Đình Thanh                          Đội trưởng            SĐT: 0981394959        

V. Đội Quản lý thị trường số 2 (Quản lý địa bàn huyện Phú Riềng, thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập)         

Ông: Nguyễn Trọng Sự                              Đội Trưởng           SĐT: 0913992636        

VI. Đội Quản lý thị trường số 3 (Quản lý địa bàn huyện Bù Đăng )    

 Ông Nguyễn Mạnh Chiến                          Đội trưởng            SĐT: 0982101074        

VII. Đội Quản lý thị trường số 4 (Quản lý địa bàn huyện Chơn Thành, huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long)      

Ông: Vũ Văn Công                                     Đội trưởng            SĐT: 0975441102        

VIII. Đội Quản lý thị trường số 5 (Quản lý địa bàn huyện Lộc Ninh, huyện Bù Đốp)         

 Ông: Phạm Đức Thành                             Đội trưởng            SĐT: 0918422779        

IX. Đội Quản lý thị trường số 6 (Đội Cơ động)     

Bà: Nguyễn Thị Mý                                    Đội trưởng            SĐT: 0396758625        

Cục QLTT tỉnh Bình Phước trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ.

Tiến Cường