Đội QLTT số 1: Xử phạt hơn 28 triệu đồng đối với 05 cơ sở kinh doanh thuốc lá vi phạm

Thực hiện Quyết định số 840/QĐ-BCT ngày 05/4/2023 của Bộ Công Thương Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật chuyên đề về kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh rượu, thuốc lá. Đội Quản lý thị trường số 1 đã thực hiện kiểm tra, phát hiện vi phạm và xử lý đối với 04 cơ sở kinh doanh về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu và 01 cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa (sản phẩm thuốc lá do Việt Nam sản xuất) thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định. Thu phạt nộp ngân sách nhà nước: 28.500.000 đồng

Đội Quản lý thị trường số 1 tăng cường công tác quản lý địa bàn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh rượu, thuốc lá để góp phần đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra hàng hóa

Từ 05/4/2023 đến 10/5/2023, Đội Quản lý thị trường số 1 đã thực hiện kiểm tra, phát hiện vi phạm và xử lý đối với 04 cơ sở kinh doanh về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu và 01 cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa (sản phẩm thuốc lá do Việt Nam sản xuất) thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định. Thu phạt nộp ngân sách nhà nước: 28.500.000 đồng (Hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra hàng hóa

Bên cạnh công tác kiểm tra kiểm soát, Đội Quản lý thị trường số 1 cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các cơ sở kinh doanh, đồng thời tổ chức ký cam kết đối với 20 cơ sở kinh doanh thuốc lá điếu nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn được phân công quản lý; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo hoạt động mua bán hàng hóa đúng theo quy định của pháp luật.

Đội QLTT số 1
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước