Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường làm việc với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Ngày 25/5/2022, Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường do Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước về tình hình kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm 2022.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan - Phó Cục trưởng đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình chung về tổ chức; tình hình công tác chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại và hàng giả 4 tháng đầu năm 2022; việc triển khai, đánh giá thực hiện kế hoạch công tác hàng tháng tại Cục và tại các Phòng, các Đội; việc triển khai một số kế hoạch chuyên đề, văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện việc kiểm tra nội bộ; quản lý, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động công vụ; tình hình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN : ISO 9001 - 2015; tình hình thực hiện công tác quản lý địa bàn tại các Đội QLTT và những khó khăn vướng mắc đối với hệ thống INS.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Cục Quản lý thị trường Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc triển khai tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu; tăng cường kiểm tra các mặt hàng: Kit test COVID-19, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19, đường cát, phân bón, thuốc BVTV;  đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hoạt động thương mại điện tử; hậu kiểm an toàn thực phẩm… Trong 4 tháng đầu năm 2022, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã kiểm tra: 419 vụ; xử lý: 192 vụ; số tiền thu phạt: 633.919.000đ; số tiền bán HHTT: 86.820.000đ; tổng tiền nộp ngân sách: 720.739.000đ; trị giá hàng hóa vi phạm: 240.272.000đ.

Cũng tại buổi làm việc, từng đồng chí trong Ban Lãnh cục, Trưởng các phòng chuyên môn, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường đã báo cáo Lãnh đạo Tổng cục kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các tồn tại, khó khăn vướng mắc của đơn vị, lĩnh vực được giao phụ trách. Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã cùng trao đổi, bàn bạc đưa ra giải pháp tháo gỡ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước báo cáo kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm 2022

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Nam yêu cầu Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường cần tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phấn đấu đến cuối năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước tăng từ 20% đến 25 % so với năm 2021. Bên cạnh đó, cần chú ý những vấn đề trọng tâm, như công tác quy hoạch cán bộ cấp Cục, Phòng, Đội; công tác chuyên môn, nghiệp vụ cần triển khai có trọng tâm, trong điểm về các lĩnh vực và mặt hàng như: xăng dầu, phân bón, thương mại điện tử, hàng giả; sử dụng thành thạo hệ thống xử lý vi phạm hành chính INS và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức thuộc Cục để từ đó xây dựng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phát triển vững mạnh.

Thay mặt Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước, Đồng chí Vũ Sao Sáng - Cục trưởng xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng cục trưởng và sẽ chỉ đạo triển khai ngay để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tiến Cường