Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 06/10/2021 của Đảng Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 18/7/2021 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường về triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Chiều ngày 22/10/2021 Đảng bộ Cục Quản lý thị trường đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Cục Quản lý thị trường và trực tuyến đến các Chi bộ - Đội quản lý thị trường. Tham dự Hội nghị có đồng chí phó Bí thư Đảng ủy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nguyễn Thị Thanh Loan, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ và toàn thể Đảng viên, công chức, người lao động thuộc Cục.

 

 

 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Cục QLTT

 

Tại Hội nghị Đảng viên, công chức, người lao động của Cục được nghe đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Bùi Văn Thiêm truyền đạt những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; các giải pháp chủ yếu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất vước phồn vinh hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là các giải pháp gắn với vai trò, trách nhiệm của các đơn vị ngành Quản lý thị trường.