Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 6: Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22/3/2021 về phê duyệt kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2390/QĐ-BCT ngày 13/9/2023 về việc ban hành kế hoạch triển khai đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025.