Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Mười Vương

Ngày 12/12/2022, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã ban hành Kết luận Thanh tra số 490/KL-CQLTT về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Mười Vương, địa chỉ: Quốc lộ 14, ấp 3, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Chi tiết kết luận

Văn Giang (Phòng Thanh tra - Pháp chế)

Bình luận