Đội QLTT số 1: Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Đội Quản lý thị trường số 1

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá.

Đội Quản lý thị trường số 1

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, KP Tân An, TT Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0913303468

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm

2.1. Tài sản 1: Miếng dán cường lực; Bao nhựa bảo vệ điện thoại di động.

- Có bảng kê 01 kèm theo;

- Theo Quyết định xử phạt số 00092949/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2019 của Đội QLTT số 6;

- Giá khởi điểm: 23.600.000 đồng (Hai mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).

2.2. Tài sản 2: Đồng hồ các loại.

- Có bảng kê 02 kèm theo;

- Theo Quyết định xử phạt số 00147649/QĐ-XPVPHC ngày 20/8/2020 của Đội QLTT số 1;

- Giá khởi điểm: 24.485.000 đồng (Hai mươi tư triệu, bốn trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Hồ sơ pháp lý: Có giấy phép hoạt động đúng ngành theo quy định pháp luật.

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phù hợp cho việc bán đấu giá loại tài sản nêu trên (Trụ sở, địa điểm đấu giá có địa chỉ rõ ràng).

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; phương án bán đấu giá đúng yêu cầu.

- Về thù lao dịch vụ đấu giá: chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản, Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh, thành phố công bố;

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 05/10/2021 đến ngày 12/10/2021 (trong giờ hành chính).

­- Địa điểm nộp hồ sơ: Đội Quản lý thị trường số 1.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, KP. Tân An, TT. Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0913303468

Chi tiết thông báo: tại đây

 

Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Bình Phước