Xử lý cơ sở kinh doanh 15 tấn muối khô vi phạm về nhãn hàng hóa

Qua công tác quản lý địa bàn phát hiện cơ sở kinh doanh muối sấy Xuân Lộc tại địa chỉ: Khu phố Bình giang II, P.Sơn giang, Tx.Phước Long, Bình Phước có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa. Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 2 đã tiến hành kiểm tra đột xuất với cơ sở này.

Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh muối sấy Xuân Lộc kinh doanh hàng hóa nhập khẩu là muối sấy khô, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra 300 bao muối sấy (mỗi bao 50kg) hiện đang kinh doanh tại cơ sở có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định.

Đôi QLTT số 2