THÔNG BÁO: Đội QLTT số 6 lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản tịch thu do VPHC.

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-CQLTT ngày 29/3/2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu của Đội QLTT số 6, nay Đội QLTT số 6 - Cục QLTT tỉnh Bình Phước thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu với các nội dung sau:

Đội QLTT số 6