Thông báo

Cục QLTT tỉnh Bình Phước: Ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh vàng năm 2024

Ngày 22/4/2024, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Phước vừa Ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh vàng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định số 54/QĐ-QLTTBP.