STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước
2022 Công khai 120/QĐ-QLTTBP 15/11/2023
2
Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước
2021 118/QĐ-TCQLTT 30/12/2022
3
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Cục Quản lý thị trường
2020 158/QĐ-CQLTT 31/12/2021
4
Quyết định về việc Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước
2019 Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước 879/QĐ-CQLTT 31/12/2020