LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

 

Stt

Hình thức tiếp công dân

Thời gian tiếp

Địa điểm tiếp công dân

1

Tiếp công dân thường xuyên

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

- Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

- Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

- Cục QLTT: Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 - Đội QLTT: Tại trụ sở các đội.

2

Tiếp công dân định kỳ

- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tiếp công dân định ký vào thứ 3 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng.

- Đội trưởng Đội quản lý thị trường tiếp công dân định kỳ vào này thứ 3 hàng tuần.

- Cục QLTT: Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 - Đội QLTT: Tại trụ sở các đội.

3

Tiếp công dân đột xuất

Thực hiện đột xuất theo quy định

- Cục QLTT: Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 - Đội QLTT: Tại trụ sở các đội.