Hoạt động

Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường làm việc với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

Ngày 25/5/2022, Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường do Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước về tình hình kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm 2022.