Hoạt động

Hội thảo phòng chống thuốc lá lậu, thuốc lá giả - thực trạng và giải pháp

Sáng ngày 7/4/2023, tại Khách sạn BomBo tỉnh Bình Phước, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Phước phối hợp với Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “ Phòng chống thuốc lá lậu, thuốc lá giả - thực trạng và giải pháp”