Hoạt động

Cục QLTT tỉnh Bình Phước: Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ngày 19/01/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước (QLTT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có đầy đủ 47 công chức lực lượng QLTT tỉnh Bình Phước.