Đảng, Đoàn

Đội QLTT số 2: Chi bộ 2 hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

Ngày 31.3.2024 Chi bộ 2 tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3 năm 2024. Ngoài các nội dung triển khai, Đ/c Nguyễn Bình Duy – Bí thư Chi bộ 2 nhận xét Chi bộ đến nay đã thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Đảng ủy Cục QLTT phát động, trong những năm qua, Chi bộ 2 đã triển khai hiệu quả cuộc vận động.