Hoạt động

Bình Phước: Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 10/01/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước (Cục QLTT Bình Phước) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác QLTT năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023