Đảng, Đoàn

Khối thi đua số 12 ký kết giao ước thi đua năm 2023

Chiều ngày 10/3/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước dự Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023.