Đảng, Đoàn

Bình Phước: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu tín nhiệm, kết hợp sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 02/06/2023, Ban chấp hành Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu tín nhiệm