An toàn vệ sinh thực phẩm

Đội QLTT số 1: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2023

Thực hiện công văn số 322/QLTTBP-NVTH ngày 23/8/2023 của Cục QLTT tỉnh Bình Phước về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2023.